آغز بازی مومو

آگوست 17, 2018
بازی مومو

بازی مومو (Momo) بازی جدیدی بعد از نهنگ آبی که نوجوانان را به کارهای خطرناک وادار میکند

بازدید: 13بازی مومو بازی خطرناکی است که برای نوجوانان بعد از چالش نهنگ آبی در میان نوجوانان رایج شده است این بازی وحشتناک خظرات زیادی به […]