اندروید 5

ژوئن 5, 2017

اندروید : گوگل برای تلفن‌های همراه و تبلت‌ها عرضه کرده است

بازدید: 2اندروید به به طبان یونانی مرد، انسان، شبه‌آدم یا رُبات است  یک سیستم‌عامل همراه است که گوگل برای تلفن‌های همراه و تبلت‌ها عرضه می‌کند گوگل […]