انروت گوشی با کامپیوتر

آگوست 13, 2017

آنروت کردن گوشی روت شده و برگشت تنظیمات اولیه

بازدید: 43آنروت کردن گوشی می تواند دلایل زیادی داشته باشد یکی از مهمترین آن فروش و بازگشت گوشی به گارانتی شرکت می باشد اگر گوشیخود را […]